Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Meslek Kodlarının Eklenmesi

Kasım/2012 dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak işverenler tarafından verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, sigortalılara ilişkin meslek kodlarının girilmesi uygulaması başlayacaktır.

SGK’nın Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Meslek Kodlarının Eklenmesi Hakkındaki 1/11/2012 tarihli Duyurusunda;

– E-bildirge sisteminde yapılan değişiklikle sonucunda, aylık prim ve hizmet belgelerine meslek kodları ve meslek unvanlarının eklendiği,

– Buna göre, Kasım/2012 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak işverenler tarafından verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, sigortalılara ilişkin meslek kodlarının girilmesi uygulamasının başlatılacağı,

– Uygulamanın özel sektör işyerlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK) kapsamında çalışan sigortalıları kapsadığı,

– Ancak, uygulamanın 7, 19, 22, 25, 42, 43 ve 44 belge türlerine ilişkin olan bildirimleri kapsamadığı,

Bu çerçevede,

– Meslek kodu bilgisini ekrandan manuel olarak ekleyecek olan işverenlerin, Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Sigortalı Bilgileri Giriş ekranında yer alan veri giriş alanlarının en sağında “Meslek Kodu” alanını kullanabilecekleri,

Bu alana 6 (altı) rakamdan oluşan kodun girilmesi gerektiği,

Meslek kodlarına ve bu kodlara karşılık gelen açıklamalara bakmak için giriş kutusunun yanında bulunan yeşil büyüteç resmine tıklanabileceği, bu durumda açılacak pencerede, tüm meslek kodlarının listelenebileceği veya meslek koduna ya da açıklamasına göre arama yapılabileceği, bu ekrandan ilgili meslek kodunun solunda yer alan seç bağlantısına tıklanması halinde ilgili meslek kodunun seçilerek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Sigortalı Bilgileri Giriş ekranındaki Meslek Kodu giriş alanına atanacağı,

– Meslek Kodu bilgisini muhasebe programı kullanarak xml formatında verilerini gönderen işverenlerin, programı satın aldıkları firmalara başvurarak güncel yazılımı talep edebilecekleri,

Bu güncel yazılımı hazırlayacak olan yazılım firmalarının da güncel xsd şemasını E-Bildirge kullanıcı giriş ekranından bilgisayarlarına indirebilecekleri, Xsd şemasında tanımlamalarda, SIGORTALI elementinde MESLEKKOD attribute alanının görülebileceği,

– Meslek Kodu bilgisini excel programı kullanarak xml formatında gönderen işverenlerin, MESLEKKOD alanını içeren yeni excel uygulamasını E-Bildirge kullanıcı giriş ekranından bilgisayarlarına indirebilecekleri,

– Tüm meslek kodları ile meslek açıklamaları listesine https://app.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx internet adresinden de ulaşılabileceği,

Belirtilmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *