Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Askere giden kişinin sigorta primleri işvereni tarafından ödenmeye devam edilebilir mi?

5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu’nun 4. maddesine gre, hizmet akdi ile bir veya birden fazla iveren tarafndan altrlanlar sigortal saylmlardr. Ayn kanunun 9. maddesinde ise, (4/a) kapsamnda sigortal saylanlarn hizmet akdinin sona erdii tarihten itibaren sigortallklarnn sona erecei belirtilmitir. Ayrca, ayn kanunun 6. maddesinde de askerlik hizmetlerini er veya erba olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu rencileri 4’nc ve 5’inci maddelere gre sigortal saylmazlar hkm yer almaktadr. Askere giden kiinin sigortall sona erdiine gre, ivereni tarafndan sigortallnn devam ettirilmemesi ve priminin denmemesi gerekmektedir.
Ancak, askere giden kiiler 18 yan doldurmu olduklarndan, isterlerse (4/b) kapsamnda istee bal sigortaya prim deyebilecekler, askere gitmeden nce istee bal sigortaya prim dyorlar ise, askerlik sresince de istee bal sigortallklarn devam ettirebileceklerdir.  Askerlik hizmeti nedeniyle (4/a) sigortall sona eren kiiler, askerlik sresinde istee bal sigortal olmam iseler, askerlikte geen sreleri ileride borlanmak suretiyle, borlanlan bu sreleri sigortallklarna saydrabileceklerdir. Askere giden kiinin, askere gitmeden nce zorunlu 4/b (Ba-Kur) sigortall varsa, askerlik sresince de bu sigortall devam edecek, ileride borlanma ihtiyac duymayacaktr.

Kaynak: Lebib yalkn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *