Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

Anonim şirkete ait hisse senetlerinin ilk intisap tarihi nedir?

Limited şirket statüsüne sahip şirketimiz nevi değişikliği yoluyla anonim şirkete dönüşecek olup, söz konusu nevi değişikliği nedeniyle şirket ortaklarımızın anonim şirketten alacakları hisse senetlerinin iktisap tarihi olarak hangi tarihin esas alınacağı hususunda görüşlerinizi öğrenmek istiyoruz. İyi çalışmalar.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20. maddeleri kapsamında gerçekleştirilen devir ve bölünme hallerinde, devir olan veya bölünen şirketin ortaklarına verilen hisselerin iktisap tarihi olarak, bu yeni hisselerin verilmesine neden olan devir olan veya bölünen şirketin hisselerinin iktisap edildiği tarihin esas alınması gerektiği belirtilmiştir.

Buna göre, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu açısından şirketlerde nevi değişikliği devir hükmünde olduğundan, nevi değişikliğinin Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20. maddeleri kapsamında yapılması halinde, limited şirketin ortaklarına verilecek anonim şirkete ait hisse senetlerinin ilk iktisap tarihi olarak, ortaklarınızın nevi değiştiren limited şirketin sermayesine iştirak ettikleri tarihin dikkate alınması gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *