Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

2012 yılında gayrimenkul vergileri

Vergi kanunlarnda yer alan vergi, har ve cezalar ile baz maktu had ve tutarlar her yl Maliye Bakanl tarafndan bir nceki yl iin belirlenen yeniden deerleme oranna gre artrlyor.

Bazen de Bakanlar Kurulu yasalarn kendisine verdii yetkiyi kullanarak bu orann zerinde veya altnda tutar belirleyebiliyor.

Ancak genel olarak yeniden deerleme oranna bal kalnyor. Bu ylda yle oldu.Emlak vergisi hari, dier vergi, har ve istisna tutarlar, yzde 10,26 olarak gerekleen 2011 yl yeniden deerleme oran esas alnarak ortalama yzde 10 orannda artrld…Gayrimenkul olanlarn emlak vergisi, kira geliri ve gayrimenkul sat kazanc istisna tutarlarndaki art ise syle gerekleti…


EMLAK VERGS ARTII

Yasa gerei, emlak vergileri drt ylda bir ilgili belediyeler tarafndan hesaplanyor. Hesaplamann yapld yl izleyen yllarda da her yl, otomatik olarak yeniden deerleme orannn yars kadar artyor. Ancak Bakanlar Kurulu’nun art orann sfra kadar indirmeye veya yeniden deerleme oranna kadar artrmaya yetkisi bulunuyor.Uzun bir aradan sonra Bakanlar Kurulu bu yetkisini 30 Aralk gn kulland. Karara gre 2012 emlak vergileri yzde 10,26 orannda artacak.Buna gre teden beri emlak vergisi mkellefi olanlar, 2011 ylnda dedikleri emlak vergisinin yzde 10,26 fazlasn 2012 yl emlak vergisi olarak deyecekler. Emlak vergisi ile birlikte, emlak vergisinin yzde 10’u kadar da ‘Tanmaz Kltr Varlklarnn Korunmasna Katk Pay’ denecek.

KONUT KRA GELR STSNASI 3 BN LRA

2012 ylnda elde edilecek konut kira gelirlerinin yllk 3 bin liras gelir vergisinden istisna olacak. Konut kira gelirinin 3 bin liray amamas halinde beyanname verilmeyecek ve vergi denmeyecek. Amas halinde ise aan ksmdan giderler indirildikten sonra kalan tutar zerinden gelir vergisi denecek.

EVN SATANA 8 BN 800 LRALIK KOLAYLIK

1.1.2007 tarihinden nce iktisap edilen gayrimenkullerin drt yl, 1.1.2007 tarihinden itibaren iktisap edilen gayrimenkullerin ise be yl iinde satlmasndan elde edilen kazanlar vergiye tabi. 2012 ylnda satlacak konut, iyeri, arsa ve arazilerinden elde edilecek kazancn 8 bin 800 liras gelir vergisinden istisna olacak. Sat kazancnn 8 bin 800 liray amas halinde, aan ksm beyan edilip vergi denecek.

YER KRA GELRNDE BEYAN SINIRI

yeri kira gelirlerinde beyan snr 25 bin lira oldu.2012 ylnda elde edecekleri, zerinden gelir vergisi tevkifat (kesintisi) yaplm iyeri kira geliri 25 bin TL’yi amayanlar beyanname vermeyecek. kitchens australia . Kesinti yoluyla denen vergiler nihai vergi olacak. Vergi kesintisine tabi tutulmu iyeri kira gelirinin 25 bin TL’yi amas halinde ise aan ksm deil, brt (vergi kesintisi ncesi) kira gelirinin tamam beyan edilecek.

Hem konut hem de iyeri kira geliri elde edilmesi halinde ise konut kira gelirinin 3 bin liray aan ksm ile iyeri kira gelirinin toplam, beyan snr ile kyaslanacak. Toplamn 25 bin liray amamas halinde iyeri kira geliri beyan edilmeyecek, sadece konut kira geliri beyan edilecek. Amas halinde, hem konut hem de iyeri kira geliri beyan edilecek.

Emekli, isiz ve zrller 2012’de de emlak vergisi demeyecek

Trkiye snrlar iinde brt 200 metrekareyi amayan tek konuta sahip olan; emekli, dul veya yetim aylndan baka geliri olmayan emekliler ile dul ve yetimler, kendisine bakmakla mkellef kimsesi olup 18 yan doldurmam olanlar hari olmak zere hibir geliri olmayan ev kadnlar ve isizler, gaziler, ehitlerin dul ve yetimleri ile zrllerin tek konutlar iin emlak vergisi oran 2012 ylnda da sfr olarak uygulanacak ve emlak vergisi demeyecekler.23 bin liray amayan faiz, repo, hazine bonosu ve devlet tahvili faizi gibi menkul sermaye irad gelirleri, sfr oranl emlak vergisi uygulamasndan yararlanmalarna engel olmayacak.

Metin Ta-Sezgin zcan
AKAM

a>

Gelen arama terimleri:

  • 2012 kira vergisi hesaplama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *