Facebok Sayfamızı Beğenir misiniz?

Search

2012’de faiz ve repo gelirlerinin vergisi nasıl olacak?

Okuyucularn en ok merak ettii konulardan biri de faiz, repo, bono ve tahvil gelirleri bata olmak zere, tasarruf aralarnn, vergi durumu ile ilgili.

Okuyucularmzn ou, konunun uzman olmad iin “Acaba bir ey deiti mi?” diye merak edip soruyorlar. ncelikle, bankalarda hesab olan milyonlarca vatandaa bir “mjde” verelim;

2012 ylnda, elde edilen banka mevduat faizi, dviz tevdiat hesab faizleri ve repo gelirleri, tutar ne olursa olsun, vergi dairesine beyan edilmeyecek ve gelir vergisi de denmeyecek. Faiz demelerinden sadece yzde 15 stopaj (vergi kesintisi) yaplacak. Bu uygulama, aksine bir yasa deiiklii olmad takdirde, 31.12.2015 tarihine kadar devam edecek.

OFF-SHORE HESAPLARIN FAZNE 1290 TL SINIRI

Bu faizler, stopaja tabi olmad iin, Trkiye’de beyan edilmesi gerekiyor.2012 ylnda, off-shore bir lkedeki banka hesabndan faiz geliri elde edilmesi durumunda, yllk faiz gelirinin TL karl 1290 TL’ye (2011’de 1170 TL’ye) kadar ise beyanname verilmeyecek. Amas durumunda, beyanname verilecek.

YURT DIINDAK BANKALARDAN ELDE EDLEN FAZLER BEYAN EDLECEK

Yurt dnda herhangi bir bankadan ya da baka bir kurumdan rnein ngiltere, ABD ya da Almanya’daki banka hesabndan faiz geliri elde eden ve Trkiye’de yerleik olan bir kii, o lkede faiz geliri elde etmise, bu gelirini (2011’de 1170, 2012’de 1290 TL’yi amas halinde) Trkiye’de beyan etmek zorunda.Trkiye’de beyan edilen gelirden, faiz gelirinin elde edildii lkede stopaj yaplmsa, bu stopaj Trkiye’de hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir yani indirilir. Kalan ksm, vergi olarak denir.

ALACAK FAZLER

Bir kiinin, bir baka kiiye bor para verip karlnda salad parasal menfaat “alacak faizi” olarak kabul edilip, vergiye tabi tutuluyor.2012 ylnda elde edilen alacak faizi tutar, 1.290 TL’ye (2011 ylnda ise 1.170 TL’ye) kadar ise beyan edilmeyecek. Amas durumunda, tamam beyan edilecek. Alacak faizleri stopaja tabi deil.

Yurt dndakilerin Trkiye’deki kr payna vergi yok

YURT dnda yerleik olanlarn, Trkiye’de elde ettii kr pay ya da temett geliri 3 milyon TL hatta 100 milyon TL dahi olsa, bu gelirini Trkiye’de beyan etmeyecek.teden beri byle olan bu uygulama, 2012 yl gelirleri iin de geerli.

Borsa kazancna 2012’de de vergi yok

2012 ylnda, tpk 2011 ylnda olduu gibi, gerek kiilerce elde edilecek borsa kazanlar “tutar ne olursa olsun” yllk gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyecek. Buna gre 2012’de borsada 3 milyon lira kazanan 3 TL dahi vergi demeyecek.2012 ylnda elde edilecek borsa kazanlar, stopaja da tabi olmayacak.

irket ortaklarna 276 bin TL’ye kadar vergi yok

2011 ylnda elde edilen ve 275 bin 600 TL’ye kadar olan limited irket kr pay ya da anonim irket temett gelirine (kr payna), vergi denmeyecek. Nedenine gelince, 2012 yl vergi tarifesine gre, 275 bin 600 TL’ye kadar olan kr pay iin, denecek vergi kmyor.Bunun altnda kr pay alanlar ise, beyanname verdiklerinde 1 TL vergi demeyecekleri gibi, ste “vergi iadesi” alacaklar.

Buna gre, 2012 ylnda elde edilecek kr pay ya da temett geliri;

– 50 bin TL’den az ise, beyanname verilmeyecek. Kr datmndaki yzde 15 stopaj, nihai vergi olacak.
– 50 bin TL ile 275 bin 600 TL arasnda ise, beyanname verilmesi gerekiyor. Ancak denecek vergi kmayacak. Vergi iadesi talep edilebilecek.
– 275 bin 600 TL’den fazla ise, beyanname verilmesi ve fark vergi denmesi gerekiyor.

Merak edenler iin aklayalm.275 bin 600 TL kr pay datan irket, yzde 15 stopaj yapyor. Bu da 41.340 TL ediyor.Kr pay geliri elde eden kii, yasa uyarnca, bu gelirin yars olan 138.800 TL’yi beyan ediyor. Hesaplanan gelir vergisi 41.340 TL.Bundan, kr datmnda yaplan stopaj mahsup ediyor. Sonuta denecek, gelir vergisi kmyor.2012 ylnda 275 bin 600 TL’nin zerindeki kr pay veya temett datlmas durumunda denecek gelir vergisi kyor.

Hazine bonosu ve devlet tahviline stopaj var beyan yok

BLND gibi Hazine bonosu, vadesi bir yldan az, devlet tahvili ise vadesi bir yldan fazla olan borlanma senetleridir.2012 ylnda elde edilecek olan Hazine bonosu ve Devlet tahvili faiz geliri zerinden yzde 10 stopaj (vergi kesintisi) yaplacak ancak gelirinin tutar ne olursa olsun, yllk beyanname ile beyan edilmeyecek. Gelir vergisi de denmeyecek.

1 OCAK 2006’DAN NCE HRA EDLENLER

1 Ocak 2006 tarihinden nce ihra edilen her trl tahvil ve Hazine bonolarndan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde, 2011 yl gelirlerine “yzde 126,4 indirim oran” uygulanacak (Bkz. Bulk Flash Drives . how to stop foreclosure . 280 No.lu Gelir Vergisi Teblii, 26.12.2011 tarihli Resmi Gazete).Bu gelirlere Gelir Vergisi Kanunu’nun Geici 59. maddesindeki istisna ayrca uygulanmayacak.

RKETLERN FAZ REPO, BONO VE TAHVL GELRLER

2012 ylnda da irketlerin; banka mevduat faizi, repo ve fon gelirleri, dviz tevdiat hesab faiz gelirleri, hazine bonosu ve devlet ya da zel sektr tahvili faiz gelirleri, tutar ne olursa olsun vergiye tabi. irketler, bu gelirlerini defterlerine gelir kaydedecekler ve normal kurum kazanlar gibi, yzde 20 orannda vergi deyecekler.

KR KIZILOT / HRRYET
04.01.2012

a>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *